Guitarra Clàssica

Cursos dirigits a totes d'edats, a partir de 7 anys.

Classes en grup, o individuals, tenint en compte el nivell i edat de l'alumne.

Classes de Guitarra, amb el solfeig sobre l'instrument, on aprenem els coneixements bàsics de la música, com llegir i entendre la partitura, a banda del domini de les habilitats tècniques per tocar.

Yamaha Music School
llenguatge musical
harmonia
piano
guitarra classica
saxofon
trompeta
Clarinet
Flauta Travessera
Violoncel
Cant Clàssic
Cant Modern
Piano Modern
Guitarra Elèctrica
Cant Coral
 
Google+