Llenguatge Musical

Grau Elemental, dirigit a tots els alumnes a partir de 8 anys, que desprès d'haver iniciat l'estudi de la música amb un instrument, volen ampliar els seus coneixements musicals, endinsant-se amb la part més genèrica dels estudis musicals: lectura, afinació, educació de l'oïda, audició, creativitat, harmonia, cant coral...

 Superat aquest nivell, poden presentar-se a la prova d'accès a grau mig a qualsevol conservatori o bé seguir a l'escola els ensenyaments de grau mig, i fer la prova directament al nivell superior.

Yamaha Music School
llenguatge musical
harmonia
piano
guitarra classica
saxofon
trompeta
Clarinet
Flauta Travessera
Violoncel
Cant Clàssic
Cant Modern
Piano Modern
Guitarra Elèctrica
Cant Coral
 
Google+