Piano Modern

Cursos dirigits a alumnes amb un nivell mig de piano i coneixements de lectura.

Classes en grup, o individuals, tenint en compte el nivell i edat   de l'alumne.

És treballaran coneixements d’harmonia moderna, patrons rítmics i diferents estils de música.

Enregistrament de maquetes de les peces treballades.

Treball amb combos amb el suport del d’estudi de gravació.

Yamaha Music School
llenguatge musical
harmonia
piano
guitarra classica
saxofon
trompeta
Clarinet
Flauta Travessera
Violoncel
Cant Clàssic
Cant Modern
Piano Modern
Guitarra Elèctrica
Cant Coral
 
Google+