PMC CLAVINOVA

Curs destinat a totes les edats, nens, adolescents i adults, amb un entorn amè i relaxat.

Ensenyament musical on s’inclouen matèries com llegir amb la notació musical, fer ensembles ( musica en grup), nocions d’harmonia i recursos d’acompanyaments, mitjançant exercicis pràctics i peces de repertori.

Dirigit a...

                  Nens, joves i adults

Les classes duren...

                  60 minuts

El curs dura...

                  4 anys

En el grup hi ha...

                  Màxim 7 nens

JSFC JUNIOR STEP FUNDAMENTAL COURSE

Els nens entren per primera vegada en contacte amb la música adquirint unes habilitats musicals, a la vegada que gaudeixen de la música.

Classes en grup, que fomenten el treball de la disciplina, la sociabilitat, la superació personal i la floració de la seva pròpia personalitat.

Educació musical integral on la classe no és només la interpretació al teclat, sinó que també mitjançant altres elements com cantar, llegir, composar, poden adquirir les seves destreses musicals i així poder fruir de la música de diferents maneres.

Dirigit a...

                  Nens de 6 a 8 anys

Les classes duren...

                  60 minuts

El curs dura...

                  2 anys

En el grup hi ha...

                  Màxim 7 nens

JAC JUNIOR ADVANCE COURSE

Durant aquesta etapa es fomenta les habilitats creatives personals del nen: aprenen a interpretar i composar per ells mateixos.

A part de la classe col·lectiva hi ha mitja hora individual on l’alumne millora les seves capacitats tècniques i interpretatives davant l’instrument.

Dirigit a...

                  Nens de 8 i 9 anys que prèviament hagin cursat JXC

Les classes duren...

                  60 minuts de classe col·lectiva i 30 minuts de classe individual.

El curs dura...

                  2 anys

En el grup hi ha...

                  Màxim 7 nens

JXC JUNIOR EXTENSION COURSE

Durant aquest període, a banda de continuar el treball començat en la primera etapa,es promou la sensibilitat dels nens pel desenvolupament harmònic.

Escoltant i cantant, els nens aprenen a entendre i crear harmonia, interpretant ja les seves pròpies composicions.

Es continua treballant les tècniques i habilitats per tocar el piano.

Dirigit a...

                  Nens de 6 i 7 anys que prèviament hagin cursat JMC o cursos similars

Les classes duren...

                  60 minuts

El curs dura...

                  2 anys

En el grup hi ha...

                  Màxim 7 nens

JMC JUNIOR MUSIC COURSE

Els nens durant el període preescolar experimenten un ràpid desenvolupament de les seves capacitats sensorials: poden memoritzar qualsevol so, qualsevol paraula....

Entren en contacte amb una gran varietat musical, escoltant,cantant i tocant: és el que anomenen educació musical integral.

Durant aquest període el sentit que més es desenvolupa és l’oïda.

Aquesta condició és ideal per desenvolupar

  • Afinació absoluta
  • Sentit de l’harmonia
  • Reconeixement de frases musicals
  • Reconeixement de sons

Al mateix temps aprenen els elements bàsics del llenguatge musical, melodia, ritme i harmonia, a través del teclat.

Al ser les classes en grup, els nens s’animen mútuament i deixen aflorar la seva personalitat, fomentant un esperit de cooperació i sociabilitat.

La participació dels pares a les classes, ajuda a crear un ambient musical a casa, fet crucial pel desenvolupament de les habilitats del nen.

Dirigit a...

                  Nens de 4 i 5 anys acompanyats del pare o mare

Les classes duren...

                  60 minuts

El curs dura...

                  2 anys

En el grup hi ha...

                  Màxim 7 nens

Yamaha Music School
llenguatge musical
harmonia
piano
guitarra classica
saxofon
trompeta
Clarinet
Flauta Travessera
Violoncel
Cant Clàssic
Cant Modern
Piano Modern
Guitarra Elèctrica
Cant Coral
 
Google+