YAMAHA MUSIC SCHOOL

Ensenyament musical basat en cursos dissenyats per una gran varietat d’alumnes des dels més petits als més grans, tenint com a fonament l’ensenyament de la música a la etapa de preescolar.

Durant les fases de desenvolupament de la primera infància, és molt important que hagi un equilibri entre el creixement intel·lectual i l’emocional.

La música influeix positivament, sobretot en el creixement emocional, servint per crear les bases d’un desenvolupament psicològic saludable, al enriquir la sensibilitat dels nens.

llenguatge musical
harmonia
piano
guitarra classica
saxofon
Google+