JXC JUNIOR EXTENSION COURSE

Durant aquest període, a banda de continuar el treball començat en la primera etapa,es promou la sensibilitat dels nens pel desenvolupament harmònic.

Escoltant i cantant, els nens aprenen a entendre i crear harmonia, interpretant ja les seves pròpies composicions.

Es continua treballant les tècniques i habilitats per tocar el piano.

Dirigit a...

                  Nens de 6 i 7 anys que prèviament hagin cursat JMC o cursos similars

Les classes duren...

                  60 minuts

El curs dura...

                  2 anys

En el grup hi ha...

                  Màxim 7 nens

llenguatge musical
harmonia
piano
guitarra classica
saxofon
Google+