JMC JUNIOR MUSIC COURSE

Els nens durant el període preescolar experimenten un ràpid desenvolupament de les seves capacitats sensorials: poden memoritzar qualsevol so, qualsevol paraula....

Entren en contacte amb una gran varietat musical, escoltant,cantant i tocant: és el que anomenen educació musical integral.

Durant aquest període el sentit que més es desenvolupa és l’oïda.

Aquesta condició és ideal per desenvolupar

  • Afinació absoluta
  • Sentit de l’harmonia
  • Reconeixement de frases musicals
  • Reconeixement de sons

Al mateix temps aprenen els elements bàsics del llenguatge musical, melodia, ritme i harmonia, a través del teclat.

Al ser les classes en grup, els nens s’animen mútuament i deixen aflorar la seva personalitat, fomentant un esperit de cooperació i sociabilitat.

La participació dels pares a les classes, ajuda a crear un ambient musical a casa, fet crucial pel desenvolupament de les habilitats del nen.

Dirigit a...

                  Nens de 4 i 5 anys acompanyats del pare o mare

Les classes duren...

                  60 minuts

El curs dura...

                  2 anys

En el grup hi ha...

                  Màxim 7 nens

llenguatge musical
harmonia
piano
guitarra classica
saxofon
Google+