JSFC JUNIOR STEP FUNDAMENTAL COURSE

Els nens entren per primera vegada en contacte amb la música adquirint unes habilitats musicals, a la vegada que gaudeixen de la música.

Classes en grup, que fomenten el treball de la disciplina, la sociabilitat, la superació personal i la floració de la seva pròpia personalitat.

Educació musical integral on la classe no és només la interpretació al teclat, sinó que també mitjançant altres elements com cantar, llegir, composar, poden adquirir les seves destreses musicals i així poder fruir de la música de diferents maneres.

Dirigit a...

                  Nens de 6 a 8 anys

Les classes duren...

                  60 minuts

El curs dura...

                  2 anys

En el grup hi ha...

                  Màxim 7 nens

llenguatge musical
harmonia
piano
guitarra classica
saxofon
Google+