PMC CLAVINOVA

Curs destinat a totes les edats, nens, adolescents i adults, amb un entorn amè i relaxat.

Ensenyament musical on s’inclouen matèries com llegir amb la notació musical, fer ensembles ( musica en grup), nocions d’harmonia i recursos d’acompanyaments, mitjançant exercicis pràctics i peces de repertori.

Dirigit a...

                  Nens, joves i adults

Les classes duren...

                  60 minuts

El curs dura...

                  4 anys

En el grup hi ha...

                  Màxim 7 nens

llenguatge musical
harmonia
piano
guitarra classica
saxofon
Google+